logotype

kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

logowanieimage1 image2 image3

Strojenie pianina i fortepianu

Wa?ne: strojenie instrumentu akustycznego jest warunkiem koniecznym dla utrzymania go w dobrej kondycji. Wykonane regularnie najlepiej dwa razy do roku - jesieni? i wiosn?, gwarantuje d?ugi czas stabilnego utrzymywania stroju. Wi?cej informacji znajdziesz na blogu: fortepian i pianino dobrze nastrojone

Fot. Jahn PianoteileStrojenie pianina tak jak strojenie fortepianu to w istocie taka sama czynno??, r?ni si? jedynie umieszczeniem ko?kw stroikowych wzgl?dem pod?o?a na ktrym znajduje si? instrument. W przypadku fortepianu ko?ki skierowane s? pionowo w pianinie za? poziomo. Istot? strojenia instrumentu jest stabilny strj, ktry gwarantuje d?ugi czas grania przy zachowaniu najlepszych parametrw akustycznych. Wsp?cze?nie korzystamy z wzorcowej wysoko?ci tonu dla A1 440Hz ale gdy pianino b?d? fortepian jest zabytkowy oraz gdy strojnica nie pozwala na uzyskanie tej warto?ci nast?puje tzw obni?enie stroju np. do 430Hz. Kiedy za? istnieje tak mo?liwo??, wysoko?? tonu podnosi si? nawet do 450Hz, jednak najcz??ciej stosowan? cz?stotliwo?ci? jest 442Hz jest to tzw. strj dla orkiestry. O w?a?ciwej wysoko?ci stroju, po sprawdzeniu mo?liwo?ci akustycznych wn?trza i wsp?graj?cych instrumentw, powinien ostatecznie zadecydowa? stroiciel. Wi?cej informacji dowiesz si? pod numerem: 530-888-030